7:15–18, 28, 29; 8:29

Kõigega, mida Jeesus ütles ja tegi, austas ta oma taevast isa. Jeesus tahtis, et inimesed teaksid, et tema sõnum lähtub Jumalalt. Seega, ta õpetas pühakirja alusel ning tsiteeris seda tihti. Kui Jeesust kiideti, ei võtnud ta au endale, vaid suunas selle Jehoovale. Talle oli kõige tähtsam lõpetada töö, mille Jehoova oli talle teha andnud. (Joh 17:4.)

Kuidas me saame järgida Jeesuse eeskuju, kui ...

  • juhatame piibliuurimist või õpetame lavalt?

  • meid kiidetakse?

  • mõtleme, kuidas kasutada oma aega?