• Laul 2 ja palve

 • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

 • Järgi Jeesust õigel motiivil(10 min)

  • Joh 6:9–11. Jeesus toitis ime läbi suurt hulka rahvast (nwtsty, Joh 6:10 kommentaar „inimesed istusidki maha, umbes 5000 meest”)

  • Joh 6:14, 24. Inimesed järeldasid, et Jeesus on messias, ja hakkasid teda järgmisel päeval otsima (nwtsty, Joh 6:14 kommentaar „see prohvet”)

  • Joh 6:25–27, 54, 60, 66–69. Kuna inimeste motiiv Jeesuse ja tema jüngritega koos olla oli vale, said tema sõnad neile komistuskiviks ning nad ei tahtnud enam käia koos temaga (nwtsty, Joh 6:27 kommentaar „toidu nimel, mis rikneb, ... riknematu toidu nimel, mis annab igavese elu”; nwtsty, Joh 6:54 kommentaar „sööb minu liha ja joob minu verd”; w05 1/9, lk 21, lõigud 13–14)

 • Otsi vaimseid vääriskive (8 min)

  • Joh 6:44. Kuidas tõmbab Isa inimesi enda juurde? (nwtsty, Joh 6:44 kommentaar „tõmba”)

  • Joh 6:64. Mis mõttes teadis Jeesus „algusest peale”, et Juudas annab ta ära? (nwtsty, Joh 6:64 kommentaarid „Jeesus teadis ..., kes on see, kes ta ära annab”, „algusest peale”)

  • Mida õpetas nädala piiblilugemisosa sulle Jehoova kohta?

  • Milliseid vaimseid vääriskive sa selle nädala lugemisosast veel leidsid?

 • Piiblilugemine (kuni 4 min). Joh 6:41–59

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

 • Esmavestlus (kuni 2 min). Võta aluseks näidisvestlus. Vasta ühele vastuväitele, mis on sinu territooriumil tavaline.

 • Esimene korduskülastus (kuni 3 min). Võta aluseks näidisvestlus. Inimene ütleb, et ta on kristlane.

 • Teise korduskülastuse video (5 min). Mängi video ette ja arutle selle üle.

KRISTLIK ELUVIIS

 • Laul 31

 • Kuidas sul läks? (5 min). Arutelu. Palu kuulajatel jutustada, kuidas neil õnnestus vestlusi alustada ja sealjuures ka piibliteemadel rääkida.

 • Midagi ei läinud raisku(10 min). Arutelu. Mängi ette video „Keskkonnasäästlik projekt toob Jehoovale au (katkend)”.

 • Koguduse piibliuurimine (30 min). jy, 35. ptk, lõigud 28–36

 • Kokkuvõte ja järgmise nädala koosoleku tutvustus (3 min)

 • Laul 89 ja palve