Taanieli vaimsesse tegevuskavva kuulus palvetamine. Ta ei lasknud millelgi, isegi mitte kuninglikul määrusel, segada oma harjumuspärast toimimisviisi

6:10

Mis kuulub hea vaimse tegevuskava hulka?