Jutustus kolmest heebrealasest tugevdab meie otsustavust jääda Jehoovale ustavaks

3:16–20, 26–29

Mida hõlmab ustavus Jehoovale, kui vaadelda järgmisi kirjakohti?