• Laul 16 ja palve

 • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

 • Ole kaastundlik nagu Jeesus(10 min)

  • Joh 11:23–26. Jeesus lohutas Martat (nwtsty, Joh 11:24 kommentaar „Ma tean, et ta tõuseb üles”; nwtsty, Joh 11:25 kommentaar „Mina olen ülestõusmine ja elu”)

  • Joh 11:33–35. Jeesust haaras tugev tundetulv, kui ta nägi Maarjat ja teisi nutmas (nwtsty, Joh 11:33 kommentaarid „nutmas”, „puudutas ... hingepõhjani ja teda valdas suur kurbus”; nwtsty, Joh 11:35 kommentaar „silmist voolasid pisarad”)

  • Joh 11:43, 44. Jeesus võttis midagi ette, et hädalisi aidata

 • Otsi vaimseid vääriskive (8 min)

  • Joh 11:49. Kes määras Kaifase ülempreestriks ja kui kaua ta selles ametis oli? (nwtsty, Joh 11:49 kommentaar „ülempreester”)

  • Joh 12:42. Miks kartsid mõned juudid tunnistada, et Jeesus on messias? (nwtsty, Joh 12:42 kommentaarid „ülemadki”, „kogudusest välja ei heidetaks”)

  • Mida õpetas nädala piiblilugemisosa sulle Jehoova kohta?

  • Milliseid vaimseid vääriskive sa selle nädala lugemisosast veel leidsid?

 • Piiblilugemine (kuni 4 min). Joh 12:35–50

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

 • Esmavestlus (kuni 2 min). Võta aluseks näidisvestlus.

 • Esimese korduskülastuse video (5 min). Mängi video ette ja arutle selle üle.

 • Kõne (kuni 6 min). w13 15/9, lk 32. Teema: „Miks Jeesus nuttis enne Laatsaruse ülesäratamist?”.

KRISTLIK ELUVIIS

 • Laul 141

 • Jeesus on „ülestõusmine ja elu” (Joh 11:25) (15 min). Arutelu. Mängi ette video „Jumal on teinud ta nii Isandaks kui ka messiaks (II osa, katkend)”. Seejärel küsi kuulajatelt järgmisi küsimusi. Mida õpetab see lugu meile Jeesuse kaastundlikkuse kohta? Mis mõttes on Jeesus „ülestõusmine ja elu”? Milliseid imesid teeb Jeesus tulevikus?

 • Koguduse piibliuurimine (30 min). jy, 38. ptk

 • Kokkuvõte ja järgmise nädala koosoleku tutvustus (3 min)

 • Laul 147 ja palve