18:36–38a

Jeesus andis tunnistust tõe kohta, mis puudutab Jumala eesmärke

  • SÕNADEGA. Ta kuulutas innukalt tõde Jumala kuningriigist

  • TEGUDEGA. Oma eluga näitas ta, et see, mida Jumal on öelnud, saab tõeks

Jeesuse järelkäijatena anname ka meie tõe kohta tunnistust

  • SÕNADEGA. Isegi kui meid naeruvääristatakse, kuulutame ikka innukalt head sõnumit Jumala kuningriigist, mis juba valitseb ja mille valitseja on Kristus

  • TEGUDEGA. Oma range erapooletuse ja jumalakartliku käitumisega näitame, et toetame Jeesuse kuningavõimu