14:2, 4, 9

Kui anname oma parima Jehoovale, valmistab see talle rõõmu ja tuleb meile endile kasuks

SINU SUHTED JEHOOVAGA

  1. Sa tood Jehoovale kiitusohvri

  2. Jehoova andestab sulle ja sulle saab osaks tema heakskiit ja sõprus

  3. Sa koged, kui kasulik on kuuletuda Jehoova käskudele ning tänu sellele soovid teda veelgi enam kiita

Mismoodi saan mina anda Jehoovale oma parima?