●○○ ESMAVESTLUS

Küsimus. Kust leida abi, et tulla leinaga toime?

Piiblikoht. 2Ko 1:3, 4, allmärkus

Küsimus korduskülastuseks. Mis saab inimesest pärast surma?

○●○ ESIMENE KORDUSKÜLASTUS

Küsimus. Mis saab inimesest pärast surma?

Piiblikoht. Kog 9:5, 10

Küsimus korduskülastuseks. Kas surnute jaoks on mingit lootust?

○○● TEINE KORDUSKÜLASTUS

Küsimus. Kas surnute jaoks on mingit lootust?

Piiblikoht. Ap 24:15

Küsimus korduskülastuseks. Kuhu surnud üles äratatakse?