• Laul 35 ja palve

 • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

 • Kas sa armastad mind rohkem kui neid?(10 min)

  • Joh 21:1–3. Pärast Jeesuse surma läksid Peetrus ja teised jüngrid kalale

  • Joh 21:4–14. Ülesäratatud Jeesus ilmus Peetrusele ja teistele jüngritele

  • Joh 21:15–19. Jeesus aitas Peetrusel mõista, mis peaks olema talle kõige tähtsam (nwtsty, Joh 21:15 kommentaarid „küsis Jeesus Siimon Peetruselt”, „kas sa armastad mind rohkem kui neid?”; nwtsty, Joh 21:17 kommentaar „kolmandat korda”)

 • Otsi vaimseid vääriskive (8 min)

  • Joh 20:17. Mida tähendavad need Maarja Magdaleenale öeldud sõnad? (nwtsty, Joh 20:17 kommentaar „Ära hoia minust kinni”)

  • Joh 20:28. Miks nimetas Toomas Jeesust oma isandaks ja Jumalaks? (nwtsty, Joh 20:28 kommentaar „Mu isand ja mu Jumal!”)

  • Mida õpetas nädala piiblilugemisosa sulle Jehoova kohta?

  • Milliseid vaimseid vääriskive sa selle nädala lugemisosast veel leidsid?

 • Piiblilugemine (kuni 4 min). Joh 20:1–18

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

KRISTLIK ELUVIIS

 • Laul 37

 • Kohalikud vajadused (15 min)

 • Koguduse piibliuurimine (30 min). jy, 42. ptk

 • Kokkuvõte ja järgmise nädala koosoleku tutvustus (3 min)

 • Laul 45 ja palve