Miks andsid apostlid surve all järele?

14:29, 31

  • Nad olid liiga enesekindlad. Peetrus isegi tundis, et ta oleks Jeesusele ustavam kui teised apostlid

14:32, 37–41

  • Nad ei püsinud valvel ega palvetanud

Mis aitas kahetsevatel apostlitel pärast Jeesuse ülesäratamist inimesekartusest jagu saada ja vastuseisust hoolimata kuulutada?

13:9–13

  • Nad võtsid Jeesuse hoiatusi tõsiselt, mistõttu vastuseis ja tagakiusamine ei tabanud neid ootamatult

  • Nad toetusid Jehoovale ja palvetasid (Ap 4:24, 29)

Millised olukorrad võivad meie julguse proovile panna?