Sidkija ei kuuletunud Jehoova nõuandele alistuda Babüloni kuningale

39:4–7

  • Sidkija pojad tapeti tema silme all. Seejärel tehti ta silmad pimedaks, ta pandi vaskahelaisse ja teda hoiti Babülonis vangis kuni surmani

Ebed-Melek lootis Jehoovale ja tundis muret tema prohveti Jeremija pärast

39:15–18

  • Jehoova lubas kaitsta Ebed-Melekit Juuda hävingupäeval

Jeremija kuulutas enne Jeruusalemma hävitamist julgelt palju aastaid

40:1–6

  • Jehoova kaitses Jeremijat Jeruusalemma piiramise ajal ning hoolitses selle eest, et babüloonlased ta vabaks laseksid