Vaenulikkus Jehoova ja Jeesuse vastu oli ette ennustatud

2:1–3

  • Piibel ennustas, et rahvad ei tunnusta Jeesuse võimu, vaid võitlevad hoopis oma võimu eest

  • See ennustus täitus, kui Jeesus oli maa peal, ning täitub veel suuremas ulatuses tänapäeval

  • Laulukirjutaja ütles, et rahvad sepitsevad tühja, mis tähendab, et nende eesmärgid on tühised ja määratud läbikukkumisele

Ainult need, kes austavad Jehoova võitud kuningat, saavad elu

2:8–12

  • Kõik, kes seisavad vastu messiaskuningale, hävitatakse

  • Need, kes austavad Poega, Jeesust, leiavad kaitset ja rahu