25:1–12

Kuigi Jeesuse mõistujutt kümnest neitsist oli mõeldud eelkõige tema võitud järelkäijatele, kehtib selle peamine sõnum kõigi kristlaste kohta. (w15 15/3, lk 12–16.) „Seepärast püsige valvel, sest te ei tea seda päeva ega tundi.” (Mt 25:13.) Kas sa oskad seda Jeesuse mõistujuttu selgitada?

  • Peigmees (1. salm– Jeesus

  • Arukad, sündmuseks valmistunud neitsid (2. salm– võitud kristlased, kes on valmistunud täitma ustavalt oma ülesannet ja kes säravad kui valgusallikad, kuni tuleb lõpp (Flp 2:15)

  • Hüüd: „Peigmees tuleb!” (6. salm– tõend Jeesuse kohalolekust

  • Rumalad neitsid (8. salm– võitud kristlased, kes lähevad välja peigmehele vastu, kuid kes pole piisavalt valvsad ega jää laitmatuks

  • Arukad neitsid keelduvad jagamast oma õli (9. salm– pärast lõpliku pitseri saamist on ustavatel võitutel juba liiga hilja aidata neid, kes pole jäänud ustavaks

  • „Tuli peigmees” (10. salm– Jeesus tuleb kohut mõistma suure viletsuse lõpuosas

  • Arukad neitsid lähevad koos peigmehega pulmapeole ja uks suletakse (10. salm– Jeesus kogub oma ustavad võitud taevasse, kuid ustavusetud jäävad oma taevasest tasust ilma