24:39

Enamik inimesi tänapäeval on lasknud igapäevatoimingutel vaimsed asjad kõrvale tõrjuda. Kuidas erinevad vaimselt erksad kristlased maailmast selles osas, kuidas nad suhtuvad ...

  • ilmalikku haridusse?

  • meelelahutusse?

  • ilmalikku töösse?

  • ainelisse varasse?