23. märtsil ootame meie külalistena mälestusõhtule vähemalt 12 miljonit inimest. Neile antakse tõest võimsat tunnistust, kui kõnepidajad arutlevad Jehoova kingituse, lunastusohvri üle ja toovad välja, milliseid õnnistusi inimkond tänu sellele tulevikus saab. (Jes 11:6–9; 35:5, 6; 65:21–23; Joh 3:16.) Kuid kõnepidaja pole ainus, kes sel erilisel üritusel tõevalgusel paista laseb. Me kõik saame anda selles oma osa, kui tervitame külalisi soojalt. (Ro 15:7.) Siin on selleks mõned soovitused.

  • Selle asemel et minna kohe istekohale programmi algust ootama, tervita külalisi ja mittetegevaid kuulutajaid sooja naeratuse ja sõbralike sõnadega

  • Kuigi sa pöörad erilist tähelepanu neile, kelle oled ise kutsunud, ole tähelepanelik ka nende vastu, kes võisid kohale tulla hoogtöö käigus saadud kutse peale. Paku külalisele võimalust sinu kõrval istuda. Näita talle piiblikohti ja laulusõnu

  • Pärast kõnet ole valmis vastama küsimustele. Kui teie kogudus peab kiiresti lahkuma, et teha ruumi järgmisele kogudusele, tee inimesega kokkulepe, et külastad teda mõne päeva pärast. Kui sul ei ole ta kontaktandmeid, võid öelda: „Ma sooviksin kuulda, kuidas teile meeldis see, mida täna kuulsite. Kas oleks kuidagi võimalik teiega jälle ühendust saada?”