Jeesus jättis meile eeskuju, mida saame järgida, ja eriti siis, kui meil on katsumusi või meid kiusatakse taga. (1Pe 2:21–23.) Kuigi Jeesust solvati, ei vastanud ta kunagi samaga, isegi kui tal oli väga raske aeg. (Mr 15:29–32.) Mis aitas tal vastu pidada? Ta oli kindlalt otsustanud täita Jehoova tahet. (Joh 6:38.) Lisaks pidas ta vastu „eesootava rõõmu pärast”. (Heb 12:2.)

Kuidas meie reageerime, kui meid koheldakse halvasti meie usu pärast? Tõelised kristlased järgivad põhimõtet „Ärge tasuge kellelegi halba halvaga”. (Ro 12:14, 17.) Kui jäljendame Kristuse eeskuju selles, kuidas ta katsumustes vastu pidas, võime rõõmustada, sest Jumalal on meist hea meel. (Mt 5:10–12; 1Pe 4:12–14.)

VAATA VIDEOT „KÕIGE TÄHTSAM ON JEHOOVA NIMI” JA VASTA SEEJÄREL JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE

  • Kuidas kasutas õde Pötzinger targalt aega, kui oli üksikvangistuses?

  • Milliseid katsumusi pidid õde ja vend Pötzinger koonduslaagrites taluma?

  • Mis aitas neil vastu pidada?

Kui sul on katsumusi, käi hoolsalt Kristuse jälgedes