Nii Joosua kui ka Saalomon kinnitasid, et ainuski Jehoova tõotusesõna pole läinud tühja. (Jos 23:14; 1Ku 8:56.) Nende kahe usaldusväärse tunnistaja sõnad on osa kindlast vundamendist, millele võime rajada oma usu. (2Ko 13:1; Tt 1:2.)

Kuidas täitis Jehoova oma tõotused Joosua päevil? Vaadake koos perega filmi „Ainuski sõna pole läinud tühja”. Seejärel mõelge järgmistele küsimustele. 1) Kuidas saad sina jäljendada Raahabi usutegusid? (Heb 11:31; Jk 2:24–26.) 2) Kuidas kinnitab Aakani näide, et tahtlik sõnakuulmatus viib hävingusse? 3) Miks petsid Gibeoni mehed Joosuat ning sõlmisid Iisraeliga rahu, kuigi nad olid sõjamehed? 4) Kuidas läks Jehoova sõna täide siis, kui viis emorlaste kuningat Iisraeli ähvardasid? (Jos 10:5–14.) 5) Kuidas on Jehoova sinu heaks tegutsenud, kui oled Jumala kuningriiki ja tema õigust oma elus kõige tähtsamaks pidanud? (Mt 6:33.)

Kui mõtleme kõigele, mida Jehoova on minevikus teinud, mida ta praegu teeb ja mida hakkab tulevikus tegema, siis tugevneb meie usk tema tõotustesse. (Ro 8:31, 32.)

Kas sul on selline usk nagu Joosual?