12:6, 7

Mis on kirjakohas Luuka 12:6, 7 olevate Jeesuse sõnade kontekst? Salmis 4 ütles Jeesus oma järelkäijatele, et nad ei kardaks vastupanijaid ega neid, kes võivad neid lausa tappa. Jeesus valmistas oma jüngreid ette vastupanuks, mida nad võivad edaspidi kogeda. Ta kinnitas neile, et Jehoova hindab igat oma teenijat ning et ta ei lase neile osaks saada püsivat kahju.

Kuidas me saame jäljendada Jehoova hoolt nende vastu, keda kiusatakse taga?

Kust ma leian ajakohast teavet Jehoova tunnistajate kohta, kes on usu pärast vangistatud?

Kui palju vendi ja õdesid on vangis?