• Laul 73 ja palve

 • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

 • Paulus soovib minna keisri ette ning annab tunnistust kuningas Herodes Agrippale(10 min)

  • Ap 25:11. Paulus kasutas oma seaduslikku õigust ja soovis, et tema üle mõistaks kohut keiser (bt, lk 198, lõik 6)

  • Ap 26:1–3. Paulus kaitses osavalt tõde kuningas Herodes Agrippa ees (bt, lk 198–201, lõigud 10–16)

  • Ap 26:28. Pauluse sõnad avaldasid kuningale sügavat mõju (bt, lk 202, lõik 18)

 • Otsi vaimseid vääriskive (8 min)

  • Ap 26:14. Mis on „astel”? (nwtsty, Ap 26:14 kommentaar „astla vastu takka üles lööd”; nwt „Sõnaseletusi”, märksõna „astel”)

  • Ap 26:27. Miks oli kuningas Agrippal keeruline vastata, kui Paulus küsis temalt, kas ta usub prohveteid? (w03 15/11, lk 16–17, lõik 14)

  • Mida õpetas nädala piiblilugemisosa sulle Jehoova kohta?

  • Milliseid vaimseid vääriskive sa selle nädala lugemisosast veel leidsid?

 • Piiblilugemine (kuni 4 min). Ap 25:1–12 (th, 5. õppetükk)

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

KRISTLIK ELUVIIS