●○○ ESMAKÜLASTUS

Küsimus. Kas Piibli nõuanded on siiani praktilised?

Piiblikoht. 2Ti 3:16

Küsimus korduskülastuseks. Mis on Piibli sõnum?

○●○ ESIMENE KORDUSKÜLASTUS

Küsimus. Mis on Piibli sõnum?

Piiblikoht. Mt 6:10

Küsimus korduskülastuseks. Mida Jumala kuningriik korda saadab?

○○● TEINE KORDUSKÜLASTUS

Küsimus. Mida Jumala kuningriik korda saadab?

Piiblikoht. Tn 2:44

Küsimus korduskülastuseks. Kuidas mõjutab see elu maa peal?