• Laul 99 ja palve

 • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

 • Taeva kuningriik on lähedal(10 min)

  • [Mängi ette video „Matteuse evangeeliumi tutvustus”.]

  • Mt 3:1, 2. Ristija Johannes kuulutas, et peagi saabub tulevane taevase kuningriigi valitseja (Mt 3:1, 2, nwtsy-E kommentaarid: „kuulutama”, „kuningriik”, „taeva kuningriik”, „on lähedal”)

  • Mt 3:4. Ristija Johannes elas lihtsat elu ning oli täielikult pühendunud Jumala tahte täitmisele (Mt 3:4, nwtsy-E pildid ja videod: „Ristija Johannese riietus ja välimus”, „Rohutirtsud”, „Metsmesi”)

 • Otsi vaimseid vääriskive (8 min)

  • Mt 1:3. Miks mainitakse Matteuse evangeeliumi muidu vaid meesliini järgivas jadas viit naist? (Mt 1:3, nwtsy-E kommentaar: „Taamarist”)

  • Mt 3:11. Kust me teame, et ristimine kujutab endast inimese täielikku vee alla kastmist? (Mt 3:11, nwtsy-E kommentaar: „ristin teid ... veega”)

  • Mida õpetas nädala piiblilugemisosa sulle Jehoova kohta?

  • Milliseid vaimseid vääriskive sa selle nädala lugemisosast veel leidsid?

 • Piiblilugemine (kuni 4 min). Mt 1:1–17

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

KRISTLIK ELUVIIS

 • Laul 101

 • Teenistusaasta aruanne (15 min). Kogudusevanema kõne. Loe ette harubüroo saadetud teenistusaasta aruanne. Seejärel intervjueeri kuulutajaid, kellega on eelnevalt kokku lepitud ja kellel oli viimasel aastal kuulutustööl toredaid kogemusi.

 • Koguduse piibliuurimine (30 min). jy, 2. ptk

 • Kokkuvõte ja järgmise nädala koosoleku tutvustus (3 min)

 • Laul 86 ja palve