Piiblis on ette kuulutatud, et Saatan kiusab meid taga, sest tahab takistada meie jumalateenimist. (Joh 15:20; Ilm 12:17.) Kuidas meie saame aidata kaaskristlasi, keda mõnes riigis taga kiusatakse? Me saame nende eest palvetada. „Õige inimese anuval palvel on suur mõju.” (Jk 5:16.)

Mille eest me võime palvetada? Võime paluda, et Jehoova annaks meie vendadele ja õdedele julgust ning aitaks neil mitte tunda hirmu. (Jes 41:10–13.) Samuti võime paluda, et võimud suhtuksid positiivselt kuulutustöösse, nii et „me võiksime elada rahulikku ja vaikset elu”. (1Ti 2:1, 2.)

Kui Paulust ja Peetrust taga kiusati, siis esimese sajandi kristlased palvetasid nimeliselt nende eest. (Ap 12:5; Ro 15:30, 31.) Ja isegi kui me ei tea kõigi nende nimesid, keda tänapäeval taga kiusatakse, siis kas võiksime mainida palves nende kogudust, riiki või piirkonda?

Kirjuta üles, milliste riikide kristlaste eest, keda taga kiusatakse, sa tahaksid palvetada.