1. Loe poolpaksus kirjas olev nummerdatud küsimus, et aidata huvilisel keskenduda peamisele mõttele.

  2. Loe järgnev lõik.

  3. Loe kaldkirjas toodud piiblikohad ja aita taktitundeliste küsimuste abil huvilisel mõista, kuidas Piibel nummerdatud küsimusele vastab.

  4. Kui küsimuse all on veel teinegi lõik, siis korda punkte 2 ja 3. Kui veebisaidil jw.org on mõni video, mis annab vastuse nummerdatud küsimusele, siis mängi see arutelu käigus sobival ajal ette.

  5. Palu huvilisel vastata nummerdatud küsimusele, et teha kindlaks, kas ta sai peamisest mõttest aru.