• Laul 60 ja palve

  • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

  • Esmavestlus (kuni 2 min). Võta aluseks näidisvestlus.

  • Esimese korduskülastuse video (5 min). Mängi video ette ja arutle selle üle.

  • Kõne (kuni 6 min). bt, lk 78–79, lõigud 8–9. Teema: „Palveta usukaaslaste eest”.

KRISTLIK ELUVIIS