• Laul 36 ja palve

  • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

  • Esmavestlus (kuni 2 min). 1Ko 15:26. „Õpeta tõde”.

  • Korduskülastus (kuni 4 min). Jes 26:19; 2Ko 1:3, 4. „Õpeta tõde”. (Vaata mwb16.08, lk 8, lõik 2.)

  • Kõne (kuni 6 min). w07 15/12, lk 28, lõik 1. Teema: „Kuidas me toome tänapäeval kogu kümnise varaaita?”.

KRISTLIK ELUVIIS

  • Laul 87

  • Mis on tõeline armastus?(15 min). Küsimused ja vastused.

  • Koguduse piibliuurimine (30 min). jy, 1. ptk

  • Kokkuvõte ja järgmise nädala koosoleku tutvustus (3 min)

  • Laul 114 ja palve