VAADE

Sajandeid enne Jeesuse sündi ennustas Jesaja, et messias hakkab kuulutama „Jordani piirkonnas, rahvaste Galileas”. Jeesus viis selle ennustuse täide, kui ta rändas läbi Galilea, kuulutades ja õpetades seal head sõnumit. (Jes 9:1, 2.)

  • Tegi oma esimese imeteo (Joh 2:1–11) (Kaana)

  • Valis välja oma apostlid (Mr 3:13, 14) (Kapernauma lähedal)

  • Pidas mäejutluse (Mt 5:1–7:27) (Kapernauma lähedal)

  • Äratas üles ühe lese ainsa poja (Lu 7:11–17) (Nain)

  • Ilmus pärast ülesäratamist umbes 500 jüngrile (1Ko 15:6) (Galilea)