• Laul 27 ja palve

  • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

  • Esmavestlus (kuni 2 min). Võta aluseks näidisvestlus. Vasta ühele vastuväitele, mis on sinu territooriumil tavaline.

  • Esimene korduskülastus (kuni 3 min). Võta aluseks näidisvestlus. Näita, kuidas vastata, kui inimene ütleb, et tal on kiire.

  • Teise korduskülastuse video (5 min). Mängi video ette ja arutle selle üle.

KRISTLIK ELUVIIS

  • Laul 136

  • Kohalikud vajadused (15 min)

  • Koguduse piibliuurimine (30 min). jy, 34. ptk

  • Kokkuvõte ja järgmise nädala koosoleku tutvustus (3 min)

  • Laul 41 ja palve