19:12–24

Mida selle mõistujutu detailid sümboliseerivad?

  1. Isand sümboliseerib Jeesust

  2. Orjad sümboliseerivad Jeesuse võitud jüngreid

  3. Raha, mille isand usaldas orjade hoolde, sümboliseerib aulist ülesannet aidata inimestel saada Jeesuse jüngriks

See mõistujutt sisaldab hoiatust selle kohta, mis juhtuks siis, kui Kristuse võitud jüngritel ilmneksid sellised omadused nagu nurjatul orjal. Jeesus ootab oma jüngritelt, et nad kasutaksid oma aega, jõudu ja ka ainelist vara inimeste õpetamiseks.

Kuidas saan mina võitud kristlasi jumalasõna õpetamisel eeskujuks võtta?