• Laul 85 ja palve

 • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

 • Jehoova andis paganlikule rahvale tasu(10 min)

  • Hes 29:18. Babüloonia kuningas Nebukadnetsar ei saanud ränga vaeva eest, mis ta Tüürose vallutamisel nägi, mingit tasu (it-2-E, lk 1136, lõik 4)

  • Hes 29:19. Kuningas Nebukadnetsar sai Tüürose asemel sõjasaagiks Egiptuse (it-1-E, lk 698, lõik 5)

  • Hes 29:20. Jehoova andis babüloonlastele tasu, sest nad olid tegutsenud tema huvides (g86-E 8/11, lk 27, lõigud 4–5)

 • Otsi vaimseid vääriskive (8 min)

  • Hes 28:12–19. Mille poolest sarnanes Tüürose valitsejate tegutsemisviis Saatana omaga? (it-2-E, lk 604, lõigud 4–5)

  • Hes 30:13, 14. Kuidas see ennustus täitus? (w03 1/7, lk 32, lõigud 1–3)

  • Mida õpetas nädala piiblilugemisosa sulle Jehoova kohta?

  • Milliseid vaimseid vääriskive sa selle nädala lugemisosast veel leidsid?

 • Piiblilugemine (kuni 4 min). Hes 29:1–12

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

 • Selle kuu esitlused (15 min). Arutelu, mis põhineb näidisesitlustel. Mängi esitluste videod ükshaaval ette ning aruta kuulajatega iga video järel mõningaid olulisemaid punkte. Innusta kuulutajaid mainima oma esitlustes päevakajalisi sündmusi ning brošüüri „Hea sõnum Jumalalt” pakkudes näitama videot „Hea sõnum Jumalalt”.

KRISTLIK ELUVIIS