Laulukirjutaja oli väga tänulik Jehoovale, kes oli päästnud ta surmaköidikutest. (L 116:3.) Tänutunne ajendas teda pidama kinni oma tõotustest ja täitma kõiki oma kohustusi tema ees.

Mille eest olen ma sel nädalal Jehoovale tänulik?

Kuidas ma saan Jehoovale oma tänulikkust näidata?