15:24–28

Neid, kes jäävad Jehoovale ustavaks, ootab suurepärane tulevik. Kui räägime teistele vaimustusega, millist tulevikku Jumal on inimestele tõotanud, saab see ka meile järjest reaalsemaks. Apostel Paulus õhutas kaaskristlasi kujutama ette aega, kui lõppeb Kristuse tuhandeaastane valitsus ja Jehoovast saab kõige ainus valitseja.

Millist tulevast õnnistust ootad sina kõige rohkem ja miks?

Mis veenab sind, et Jumala tõotused lähevad täide?