Nõuandja sõnad peaksid pakkuma tuge

16:4, 5

  • Iiob tundis masendust ja meeleheidet. Ta vajas teiste tuge ja julgustust

  • Iiobi kolm kaaslast ei öelnud talle midagi lohutavat. Nad hoopis süvendasid tema ängistust oma süüdistustega

Bildadi lahkusetud sõnad ajasid Iiobi veelgi suuremasse ahastusse

19:2, 25

  • Iiob anus Jumalalt kergendust – kasvõi surma

  • Iiob keskendus ülestõusmislootusele ja jäi ka edaspidi ustavaks