Kuidas olla hea lapsevanem?

Kas sa aitad oma lapsel õppida Jumalat armastama?

Kodu, kus vanemad armastavad ja austavad teineteist, on lapsele suurepärane koht üles kasvamiseks. (Koloslastele 3:14, 19.) Head lapsevanemad armastavad oma lapsi ja kiidavad neid, nii nagu Jehoova kiitis oma poega. (Loe Matteuse 3:17.)

Meie taevane isa kuulab oma teenijaid ja pöörab tähelepanu nende tunnetele. Vanematel on hea temalt õppida ja olla valmis kuulama oma lapsi. (Jaakobuse 1:19.) Laps peaks tajuma, et ta võib väljendada oma tundeid, isegi kui need on negatiivsed. (Loe 4. Moosese 11:11, 15.)

Kuidas kasvatada lastest vastutustundlikud täiskasvanud?

Lapsevanemana on sul vastutus kehtestada reegleid. (Efeslastele 6:1.) Õpi Jumala eeskujust. Tema armastus inimlaste vastu väljendub selles, et ta on teinud selgelt teatavaks oma seadused ja nende rikkumise tagajärjed. (1. Moosese 3:3.) Selle asemel et sundida inimesi endale alluma, õpetab ta, miks on kasulik teha seda, mis on õige. (Loe Jesaja 48:18, 19.)

Tee endale eesmärgiks õpetada oma lapsi Jumalat armastama. Siis võivad nad käituda hästi, isegi kui sind pole silmapiiril. Nii nagu Jumal annab meile head eeskuju, õpeta ka sina lapsi Jumalat armastama oma eeskujuga. (Loe 5. Moosese 6:5—7; Efeslastele 4:32; 5:1.)