Kuidas Jeesuse surm meid puudutab?

Jumal lõi inimesed nii, et nad võiksid elada maa peal igavesti ega peaks kunagi haigeks jääma või surema. Kuna esimene inimene Aadam ei kuuletunud Loojale, kaotas ta võimaluse elada igavesti. Aadama järglastena oleme pärinud temalt surma (Roomlastele 5:8, 12; 6:23). Jumal Jehoova saatis oma poja Jeesuse maa peale, et ta annaks oma elu ja et me saaksime tagasi selle, mille Aadam kaotas. (Loe Johannese 3:16.)

Jeesus suri, et inimestel oleks võimalik elada igavesti. Millisena kujutad sina ette igavest elu maa peal?

Tänu Jeesuse surmale on meil võimalik oma patud andeks saada ning elada igavesti. Piibel annab ettekujutuse, milline on tulevikus elu maa peal: siis inimesed enam ei vanane, ei haigestu ega sure. (Loe Jesaja 25:8; 33:24; Ilmutus 21:4, 5.)

Mismoodi me peaksime Jeesuse surma mälestama?

Õhtul enne oma surma ütles Jeesus enda jüngritele, et nad mälestaksid tema surma lihtsa kombetalitusega. Kui peame niiviisi tema surma igal aastal meeles, annab see meile hea võimaluse mõtiskleda selle üle, kui väga on Jeesus ja Jehoova inimkonda armastanud. (Loe Luuka 22:19, 20; 1. Johannese 4:9, 10.)

Sel aastal langeb Jeesuse surma-aastapäev esmaspäevale, 14. aprillile ja seda tähistatakse pärast päikeseloojangut. Jehoova tunnistajad kutsuvad ka teid sellele sündmusele. (Loe Roomlastele 1:11, 12.)