KEISER QIN SHI HUANGDI

MAADEUURIJA PONCE DE LEÓN

Surm on hirmus vaenlane, mille vastu me kõigest väest võitleme. Meil on raske leppida sellega, kui keegi meile kallis inimene sureb. Juhul kui oleme täies noorusjõus, võime arvata, et see vaenlane ei saa meid ealeski kätte, kuid see on vaid enesepettus.

Vaevalt on surematuse teema pakkunud kellelegi suuremat huvi kui vana aja vaaraodele. Nad pühendasid suure osa oma elust, ja ka tuhandete alluvate elust, surematuse saavutamisele. Nende ehitatud püramiidid annavad tunnistust sellest unelmast ning paraku ka selle plaani nurjumisest.

Hiina keisritel oli sarnane unelm, kuid nemad püüdsid surematuks saada müütilise elueliksiiri abil. Keiser Qin Shi Huangdi käskis oma alkeemikutel leiutada võlujoogi, mis surma temast eemal hoiaks. Paraku sisaldasid paljud nende kokkusegatud vedelikud elavhõbedat ja arvatavasti sai üks selline mikstuur keisrile hukatuslikuks.

Väidetavalt seilas 16. sajandil Hispaania maadeuurija Juan Ponce de León mööda Kariibi merd, et leida igavese nooruse allikat. Selle käigus avastas ta Florida (USA), kuid paar aastat hiljem kaotas ta elu võitluses Ameerika põliselanikega. Mingit igavese nooruse allikat pole seniajani leitud.

Nii vaaraod, keisrid kui ka maadeuurijad on püüdnud surmast võitu saada. Nad nägid vaeva ülla eesmärgi nimel, isegi kui nende meetodid ei olnud kõige õigemad. Kas pole nii, et sisimas ei taha peaaegu keegi kunagi surra?

KAS SURMAST ON VÕIMALIK VÕITU SAADA?

Miks inimesed surma vastu sõdivad? Piibel nimetab selle põhjuse. Seal öeldakse meie looja, Jehoova * kohta: „Kõik on ta omal ajal hästi teinud; ta on nende [inimeste] südamesse pannud ka igaviku” (Koguja 3:11). Me tahaksime tunda  rõõmu elust maa peal igavesti, mitte ainult 70—80 aastat (Laul 90:10). Selline soov on meile kaasa sündinud.

Miks pani Jumal meie südamesse soovi elada igavesti? Kas lihtsalt selleks, et meid masendada? See on mõeldamatu. Jumal on meile lubanud, et kord surm võidetakse. Piibel räägib sageli surma kõrvaldamisest ja Jumala tõotusest igavese elu kohta. (Vaata kasti  „Võit surma üle”.)

Jeesus Kristus ütles selgelt: „See tähendab igavest elu, kui nad õpivad tundma sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesus Kristust, kelle sina oled saatnud” (Johannese 17:3). Niisiis pole võitlus surmaga sugugi lootusetu. Jeesus kinnitab aga, et üksnes Jumal suudab selle lahingu meie eest võita.

^ lõik 9 Jehoova on Jumala nimi, nagu näitab Piibel.