Kas Jumal Jehoova tõesti hoolib meist või on ta meie hädade suhtes ükskõikne? Piibel annab sellele küsimusele südantsoojendava vastuse. Jumal hoolib inimestest ja tahab, et me tunneksime elust rõõmu. Ta laseb inimestel iga päev oma külluslikust headusest osa saada, seda isegi neil, kes pole talle selle eest tänulikud. Mõtle apostel Pauluse sõnadele. (Loe Apostlite teod 14:16, 17.)

Paulus pöördus Lüstra linna elanike poole, kes ei teeninud Jumalat, ja ütles neile: „Varasemate põlvkondade ajal lubas ta [Jumal] küll kõigil rahvastel käia nende oma teedel, kuid ta pole siiski jätnud andmata endast tunnistust, tehes head, andes teile vihma taevast, viljarikkaid aegu ja külluslikult toitu ning täites teie südame rõõmuga.” Mis tähendus oli Pauluse sõnadel ta kuulajatele?

Lüstra elanikel, kes elasid viljakas ja veerikkas piirkonnas, oli lihtne neid sõnu mõista. Valdav osa neist olid põllupidajad. Paulus pööras aga nende tähelepanu sellele, et vihm ja viljarikkad ajad tulevad Jumalalt. Seega, iga kord, kui maa andis rikkaliku saagi ja selle elanikud võisid nautida maitsvat toitu, sai neile osaks Jumala headus.

Pauluse sõnadest lüstralastele võime Jehoova kohta nii mõndagi olulist teada saada.

Jehoova on andnud meile vaba tahte. Pane tähele, et Jehoova lubab „kõigil rahvastel käia nende oma teedel”. Üks piiblitõlkijatele mõeldud teatmeteos ütleb, et see fraas võib tähendada „käia endale meelepärast teed” või „tegutseda oma äranägemise järgi”. Jehoova ei sunni kedagi ennast teenima. Ta on kinkinud meile vaba tahte ehk õiguse ise valida, millist elu me elame (5. Moosese 30:19).

Jehoova soovib, et tunneksime teda. Nagu Paulus selgitas, ei ole Jumal „jätnud andmata endast tunnistust”. Eelmainitud teatmeteoses öeldakse, et seda fraasi võib tõlkida ka sõnadega „ta on näidanud inimestele selgelt, missugune Jumal ta on”. Jumala loomistöö annab kõnekalt tunnistust tema „nähtamatutest omadustest”, sealhulgas headusest, tarkusest, jõust ja armastusest (Roomlastele 1:20). Piiblis aga on Jehoova enda kohta veel rohkem teada andnud (2. Timoteosele 3:16, 17). Kas ei näita see hästi, et Jumal tahab, et me teda tunneksime?

Jumal laseb inimestel iga päev oma külluslikust headusest osa saada, seda isegi neil, kes pole talle selle eest tänulikud

Jehoova soovib, et oleksime õnnelikud. Pauluse sõnul annab Jehoova meile külluslikult toitu ja täidab meie südame rõõmuga. Isegi patustaja, kellele Jumal põrmugi korda ei lähe, võib nautida maitsvat kõhutäit ja olla mingil määral õnnelik. Ent Jumal soovib, et me tunneksime tõelist ja kestvat õnne. See on võimalik vaid siis, kui õpime teda tundma ja elame tema põhimõtete järgi (Laul 144:15; Matteuse 5:3).

Meile kõigile saab Jehoova headus osaks iga päev. Kas sinagi sooviksid Jumalat paremini tundma õppida ja väljendada tänu talle, kes annab meile külluslikult toitu ja täidab meie südame rõõmuga?

Soovituslik piiblilugemine juuliks

Apostlite teod 11—28