Estelle’il oli tavaks koos oma lastega kirikus käia. * Ta sõnab: „Ütlesin kirikuõpetajale, et tahan Piiblist paremini aru saada.” Kuid kirikuõpetaja ei soovinud teda õpetada. Viimaks ei läinud Estelle enam kirikusse. Ta jätkab: „Sain kirikust kirja, milles anti mõista, et kui ma ei saa kirikus käia, saadaksin neile ikkagi raha. Mõtlesin endamisi, et nad pole üldse huvitatud sellest, et ma kirikus käiks, vaid ainult minu rahast.”

Angelina, kes on alati Jumalat uskunud, ütles: „Kirikus pandi iga teenistuse ajal korv kolm korda ringi käima ja oodati, et kõik sinna iga kord midagi paneksid. Alati luniti raha. Mõtlesin, et neil ei ole küll Jumala vaimu.”

Kas sinu paikkonna religioonijuhid avaldavad inimestele otsest või varjatud survet kirikule raha annetada? Kas see on Piibliga kooskõlas?

MIDA PIIBEL ÕPETAB?

Kristluse rajaja Jeesus lausus: „Tasuta olete saanud, tasuta andke” (Matteuse 10:8). Piibli sõnum on hindamatu väärtusega ja see peaks olema kättesaadav kõigile, kes tahavad seda mõista.

Mida tegid algkristlased, et koguduse kulusid katta?

Igaüks annetas nii palju, nagu ta oli „oma südames otsustanud, mitte vastu tahtmist või sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat” (2. Korintlastele 9:7). Apostel Paulus ütles: „Me töötasime ööd ja päevad, et mitte panna ühegi peale teie seast kulukat koormat, kui me kuulutasime teile Jumala head sõnumit” (1. Tessalooniklastele 2:9). Paulus tegi enda ülalpidamiseks telke (Apostlite teod 18:2, 3).

KUIDAS TOIMIVAD JEHOOVA TUNNISTAJAD?

Jehoova tunnistajad kogunevad tagasihoidlikes hoonetes, mida nimetatakse kuningriigisaalideks. Kuidas nad oma kulusid katavad? Nad ei kasuta korjanduskarpe, mida saalis ringi käima lastakse, samuti ei saada nad inimestele palvekirju, et need annetusi teeksid. Selle asemel võivad kõik, kes hindavad võimalust vaimset juhatust saada, teha silmatorkamatult annetuse kuningriigisaalis üles seatud annetuskasti.

Kuidas tuleks religiooni rahastada?

Selle ajakirja trükkimise ja laiali saatmisega on ilmselgelt seotud teatud kulud. Kuid seal ei trükita eales mingit kommertsreklaami ega anuta raha. Rõhk on Piibli tõe jagamisel.

Kuidas sulle tundub, kas sellisel viisil kulude katmine on kooskõlas Jeesuse sõnade ja algkristlaste eeskujuga?

^ lõik 2 Selles artiklisarjas on nimesid muudetud.