Kas igavene elu on võimalik?

Mida on Jumal teinud selleks, et meid surmast vabastada?

Esimene inimene Aadam elas sajandeid. Viimaks ta aga vananes ja suri. Sellest ajast peale on inimesed proovinud kõikvõimalikel viisidel vananemist vältida. Seni aga pole veel kellelgi õnnestunud surmast pääseda. Miks? Aadam jäi vanaks ja suri, kuna ta patustas Jumala vastu, teisisõnu oli talle sõnakuulmatu. Me vananeme, sest oleme pärinud Aadamalt patu ja selle karistuse surma. (Loe 1. Moosese 5:5; Roomlastele 5:12.)

Et võiksime igavesti elada, on vaja, et keegi maksaks meie eest lunahinna (Iiob 33:24, 25). Luna on miski, mida makstakse selleks, et kedagi vangistusest vabastada. Meie puhul tähendab see vabaks ostmist surmast (2. Moosese 21:29, 30). Jeesus maksiski selle lunahinna, kui ta meie eest suri. (Loe Johannese 3:16.)

Kuidas me võime saada igavese elu?

Mitte kõiki inimesi ei vabastata haigustest ja vananemisest. Piibel näitab, et inimesed, kes Aadama sarnaselt on Jumalale sõnakuulmatud, jäävad ilma võimalusest elada. Üksnes need, kelle patud andestatakse, saavad igavese elu. (Loe Jesaja 33:24; 35:3—6.)

Selleks et võiksime oma patud andeks saada, on meil vaja midagi teha. Oluline on Jumalat tundma õppida, uurides tema Sõna Piiblit. See õpetab meile, milline on parim eluviis ning kuidas pälvida Jumala heakskiitu ja saada igavene elu. (Loe Johannese 17:3; Apostlite teod 3:19.)