Miks on maailmarahu nii kättesaamatu?

Tõelise rahu suudab tuua üksnes selline valitsus, mis muudab inimeste suhtumist

Piibel toob välja kaks peamist põhjust. Esiteks: kuigi inimesed on saavutanud uskumatuid asju, pole neid loodud võimega „juhtida oma sammu”. Teiseks pole inimeste püüdeid saatnud kordaminekud, kuna „kogu maailm on Kurja [Saatana] võimuses”. Seepärast polegi suudetud tuua maa peale kestvat rahu. (Loe Jeremija 10:23; 1. Johannese 5:19.)

Maailmarahu on teinud kättesaamatuks ka inimeste isekus ja võimuahnus. Tõelise rahu suudab tuua üksnes selline valitsus, mis õpetab inimesi üksteisest hoolima ja armastama seda, mis on õige. (Loe Jesaja 32:17; 48:18, 22.)

Kes toob maa peale rahu?

Kõikvõimas Jumal on andnud tõotuse, et inimkonna üle hakkab valitsema üks valitsus, mis asendab kõik inimvalitsused (Taaniel 2:44). Jumala poeg Jeesus hakkab valitsema Rahuvürstina. Ta kõrvaldab maa pealt kõik kurjuse ja õpetab inimestele rahu teed. (Loe Jesaja 9:5, 6; 11:4, 9.)

Juba praegu leidub kõikjal maailmas miljoneid inimesi, kes alludes Jeesuse juhtimisele kasutavad Jumala Sõna Piiblit, et õpetada inimestele, kuidas teistega rahu hoida. Peagi saab ülemaailmne rahu tegelikkuseks. (Loe Jesaja 2:3, 4; 54:13.)