KOREA-AMEERIKA päritolu Jonathan oli lapsena rassilise diskrimineerimise ohver. Suureks saades otsis ta elamiseks paika, kus inimesed ei suhtuks temasse eelarvamusega tema välimuse või rassilise kuuluvuse tõttu. Ta asus arstina tööle ühes Alaska põhjaosa linnas, kus paljud tema patsiendid olid sarnase välimusega nagu tema. Ta lootis, et seal, põhjapolaarjoone taga, kus puhuvad kõledad tuuleiilid, leiab ta ehk ometi varju veelgi kõledamate eelarvamuste tuulte eest.

Selline lootus varises aga kokku, kui ta osutas arstiabi 25-aastasele naisele. Kui naine teadvusele tuli, vaatas ta Jonathanile otsa ja hakkas vanduma. Teda oli pisikesest peale õpetatud korealasi vihkama. Jonathanile tuletas see valusalt meelde, et isegi kaugele kolimine ja püüd kogukonda sulanduda ei pruugi vabastada eelarvamuslikust kohtlemisest.

Jonathani kogemus rõhutab karmi tõsiasja: mitte keegi pole eelarvamuste eest kaitstud. Näib, et eelarvamused saadavad inimesi kõikjal.

 Kuigi eelarvamused on laialt levinud, mõistab enamik inimesi need kärmelt hukka. Kas pole see paradoksaalne? Kuidas võib midagi, mida nii taunitakse, olla samal ajal nii üldlevinud? Ilmselgelt ei adu paljud, kes eelarvamusliku suhtumise hukka mõistavad, et ka nemad ise on selle kammitsais. Kas see võib vastata tõele ka sinu puhul?

MILLINE ON MINU HOIAK?

Kas me siis mööname seda või mitte, pole sugugi kerge märgata enda südames pesitsevaid eelarvamusi. Piibel selgitab, miks see on nii, öeldes: „Süda on kavalam kõigist” (Jeremija 17:9). Niisiis võime end petta, arvates, et suhtume kõikidesse inimgruppidesse sallivalt. Teisalt võime ennast õigustama hakata ja väita, et meil on põhjust teatud inimgruppi negatiivselt suhtuda.

Mida sa tunneksid, kui satuksid sellesse olukorda?

Selle ilmestamiseks, et pole sugugi kerge näha oma varjatud eelarvamusi, toome järgmise näite. Kujutle, et sa kõnnid üksi õhtupimeduses mööda tänavat. Sulle tulevad vastu kaks võõrast noormeest. Nad paistavad tugevad ja ühel näib olevat midagi käes.

Kas sa järeldad, et noormehed kujutavad endast sulle ohtu? On selge, et eelnevad elukogemused kutsuvad sind ettevaatlikkusele, kuid kas need kogemused annavad sulle tõesti põhjust järeldada, et just need kaks noort meest on ohtlikud? Veel enam aitab sul end läbi uurida küsimus: mis rassist või rahvusest sa kujutlesid neid mehi olevat? Vastus sellele küsimusele võib nii mõndagi näidata. Sellest võib ilmneda, et sinugi südames on mõningad eelarvamuseseemned idanema hakanud.

Kui oleme enda vastu ausad, tuleb meil tunnistada, et sisimas oleme kõik mõningal määral ühe või teise eelarvamuse kütkes. Ka Piibel mainib üht väga levinud eelarvamuste vormi: „Inimesed hindavad teisi välimuse järgi” (1. Saamueli 16:7, „Contemporary English Version”). Kuna eelarvamustel on sageli kohutavad tagajärjed ja meil kõigil on kalduvus olla eelarvamuste kütkeis, siis kas on üldse lootust neist priiks saada? Kas kunagi saabub aeg, kui kogu maailm on eelarvamustest vaba?