MIDA MÕNED VÄIDAVAD? „Jumal valitseb maailma, seepärast põhjustab loodusõnnetusi tema. Seega ta peab olema julm.”

MIDA ÜTLEB PIIBEL? „Kogu maailm on Kurja võimuses” (1. Johannese 5:19). Kes on see „Kuri”? Piibel annab teada, et see on Saatan (Matteuse 13:19; Markuse 4:15). On seda raske uskuda? Kas pole nii, et me näeme enda ümber inimesi, kes on isekad, ahned ja lühinägelikud just nagu Saatan, kes nende üle valitseb ja neile mõju avaldab? Kas see ei selgitaks, miks inimesed oma elukeskkonda nii rikuvad? Paljud asjatundjad on hoiatanud, et keskkonna saastamisel võib loodusõnnetuste toimumises oluline roll olla: see võib neid kas otseselt põhjustada, muuta neid rängemaks või teha inimesed nende ees kaitsetumaks.

Ent miks siis lubab Jumal Saatanal inimestele sellist halba mõju avaldada? Vastuse leidmiseks tuleb minna ajas tagasi inimajaloo algusesse, kui meie esivanemad Jumala kui valitseja vastu mässasid. Enamik inimesi on nende halba eeskuju järginud. Kuna meie esivanemad otsustasid Jumala valitsusvõimu tagasi lükata, sattus inimkond Jumala vaenlase Saatana meelevalda. Sel põhjusel nimetas Jeesus Saatanat „selle maailma valitsejaks” (Johannese 14:30). Kas tema valitsusvõim kestab igavesti? Muidugi mitte!

Jehoova * ei ole kalk ega ükskõikne Saatana põhjustatud kannatuste suhtes. Tegelikult lähevad inimeste kannatused talle vägagi korda. Näiteks öeldakse Piiblis Jumala kohta seoses raskustega, mis Iisraeli rahvale osaks said: „Kõik nende vaevad vaevasid ka teda” (Jesaja 63:8, UM). Jumal on oma halastuses teinud korraldusi, et Saatana julm valitsusviis lõpetada, ja ta teeb seda peagi. Ta on määranud ametisse oma poja Jeesus Kristuse, kes õiglase kuningana valitseb igavesti.

MIKS ON SEDA TÄHTIS TEADA? Kuigi Saatana valitsus pole inimesi loodusõnnetuste eest kaitsnud, teeb seda Jeesuse valitsus. Kord kaitses Jeesus oma jüngreid tugeva tormi ajal. Piiblijutustuses on kirjas: „Ta . . . hurjutas tuult ja ütles merele: „Rahune! Jää vaikseks!” Ja tuul rauges ning saabus täielik vaikus.” Jüngrid küsisid: „Kes see küll on, et isegi tuul ja meri talle kuuletuvad?” (Markuse 4:37—41). See juhtum kinnitab meile, et kuningas Jeesus kaitseb oma valitsuse ajal kogu sõnakuulelikku inimkonda (Taaniel 7:13, 14).

^ lõik 5 Jehoova on Jumala nimi, nagu näitab Piibel.