Kas Piiblist on võimalik aru saada?

Piibel on Jumala Sõna. See on justkui armastava isa kiri (2. Timoteosele 3:16). Piibli lehekülgedel selgitab Jumal meile, kuidas talle meelepäraselt elada, miks ta lubab kurjust ja mida ta teeb inimkonna heaks tulevikus. Kuid usuõpetajad on Piibli õpetusi moonutanud ning seetõttu arvavad paljud, et Piiblist on võimatu aru saada (Apostlite teod 20:29, 30).

Jumal Jehoova tahab, et me teaksime tema kohta tõde. Seepärast on ta andnud meile raamatu, millest on võimalik aru saada. (Loe 1. Timoteosele 2:3, 4.)

Mis aitab Piiblist aru saada?

Lisaks sellele, et Jehoova andis meile Piibli, aitab ta meil seda ka mõista. Ta saatis Jeesuse inimesi õpetama (Luuka 4:16—21). Et nad Pühakirja mõistaksid, selgitas Jeesus neile paljusid kirjakohti. (Loe Luuka 24:27, 32, 45.)

Jeesus pani aluse kristlikule kogudusele, et see jätkaks tema alustatud tööd (Matteuse 28:19, 20). Praegu aitavad Jeesuse tõelised järelkäijad inimestel mõista, mida Piibel Jumala kohta õpetab. Kui sinagi soovid Piiblist paremini aru saada, pakuvad Jehoova tunnistajad sulle meeleldi oma abi. (Loe Apostlite teod 8:30, 31.)