Mis on Jumala nimi?

Kõigil meie pereliikmetel on oma nimi. Isegi lemmikloomadel on nimed! Kas pole siis loogiline, et ka Jumalal on nimi? Piiblis on Jumalal palju tiitleid, näiteks Kõigevägevam, Issand ja Looja, kuid tal on ka nimi. (Loe Jesaja 42:8.)

Paljudes piiblitõlgetes esineb Jumala nimi salmis Laul 83:19, mis ütleb: „Sina, Jehoova, üksi oma nimega oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!”

Miks tuleks kasutada Jumala nime?

Jumal soovib, et me seda teeksime. Me ju kasutame nime, kui räägime näiteks oma lähedase sõbraga. Kas peaksime siis Jumalaga kõneldes toimima teisiti? Ka Jeesus Kristus ergutas Jumala nime kasutama. (Loe Matteuse 6:9; Johannese 17:26.)

Kuid selleks, et olla Jumala sõbrad, on meil vaja teada tema kohta rohkem kui ainult nime. Näiteks: milline ta on? kas temaga on tõesti võimalik lähedaseks saada? Vastused neile küsimustele leiame Piiblist.