Kas sa tahaksid teada tõde Jumala kohta — kes ta on, millised on tema põhimõtted ja mis on tema tahe? Oma sõnas Piiblis avaldab Jumal Jehoova enda kohta kogu tõe. Kuid mitte igaüks, kes Piibli kätte võtab, ei saa selle mõtetest aru. Miks? Sest vaimsetest tõdedest arusaamine on eesõigus, mida igaühel ei ole. Vaatame, mida Jeesus selle kohta ütles. (Loe Matteuse 11:25.)

See salm algab sõnadega „sel ajal Jeesus lausus”. Millise aja ja olukorraga oli tegu? Jeesus oli just noominud kolme Galilea linna ükskõikseid elanikke, kelle silme ees ta oli teinud vägevaid tegusid (Matteuse 11:20—24). Võib-olla sa mõtled: kuidas võis keegi näha Jeesuse imetegusid ja mitte uskuda tõdesid, mida ta õpetas? Nende inimeste ükskõiksus näitas, milline on nende süda (Matteuse 13:10—15).

Jeesus teadis, et Piiblis sisalduvate vaimsete tõdede mõistmiseks on vaja esiteks Jumala abi ja teiseks õiget südame hoiakut. Jeesus ütles: „Ma kiidan sind avalikult, Isa, taeva ja maa Isand, sest sa oled peitnud need asjad tarkade ja intelligentsete eest ning oled avaldanud need pisikestele lastele.” Kas sa mõistad, miks võib öelda, et Piibli tõdedest arusaamine on eesõigus? Jehooval, kes on „taeva ja maa Isand”, on õigus otsustada, kellele ta neid tõdesid avaldab ja kellele mitte. Kuid Jumal ei ole seejuures erapoolik. Mille põhjal ta siis otsustab, kellele anda arusaamist Piibli tõdedest ja kellele mitte?

Jehoovale on meelepärased alandliku hoiakuga, mitte üleolevad inimesed (Jaakobuse 4:6). Ta peidab tõe „tarkade ja intelligentsete” eest — nende eest, kes peavad end ilmalikus mõttes targaks ja harituks. Nad on uhked ja loodavad enda peale ega tunne mingit vajadust Jumala järele (1. Korintlastele 1:19—21). Kuid ta avaldab tõe „pisikestele lastele” — inimestele, kes tulevad tema juurde siira südamega ja alandlikult nagu lapsed (Matteuse 18:1—4; 1. Korintlastele 1:26—28). Jumala poeg Jeesus puutus kokku mõlemat tüüpi inimestega. Paljud uhked ja haritud usujuhid ei mõistnud Jeesuse sõnumit, kuid alandlikud kalurid mõistsid (Matteuse 4:18—22; 23:1—5; Apostlite teod 4:13). Siiski said Jeesuse järelkäijateks ka mõningad rikkad ja haritud inimesed, kes olid siiralt alandlikud (Luuka 19:1, 2, 8; Apostlite teod 22:1—3).

Tuleme tagasi alguses esitatud küsimuse juurde: kas sa tahaksid teada tõde Jumala kohta? Kui jah, siis võid leida julgustust teadmisest, et Jumal ei soosi neid, kes peavad end ilmalikus mõttes targaks. Talle on meelepärased hoopis need, kellele sellised targad ülalt alla vaatavad. Kui sa uurid Jumala Sõna alandliku südamega, annab Jumal sulle väärtusliku kingituse — sa mõistad tõde tema kohta. See teeb su elu mõttekamaks juba praegu ning juhib sind „tõelisse ellu” — igavesse ellu Jumala tõotatud uues õiglases maailmas, mis on peagi käes (1. Timoteosele 6:12, 19; 2. Peetruse 3:13). *

Soovituslik piiblilugemine jaanuariks:

Matteuse 1—21

^ lõik 7 Jehoova tunnistajad aitavad hea meelega sul õppida tõde Jumala ja tema eesmärkide kohta. Nad pakuvad tasuta koduseid piiblikursusi raamatu abil „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?”.