„Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka üheskoos elavad!” (LAUL 133:1)

Miks tähistatakse jõule?

Kuna iisraellased põlvnesid ühest mehest Jaakobist ehk Iisraelist, olid nad kõik „vennad”, ühe pere liikmed. Kui nad Jeruusalemma pühade pidamiseks kokku tulid, oli see „hea ja armas”. Nii nagu tollal, ootavad paljud pered ka tänapäeval võimalust saada kokku ja nautida jõulude ajal üksteise seltsi.

Mis teeb perega koosolemise raskeks?

Üks teatmeteos möönab: „Kui pühade ajal kokku saadakse, lahvatavad peresisesed pinged, mis on aasta jooksul tasapisi kuhjunud, sageli tülideks.” („Encyclopedia of Christmas and New Year’s Celebrations”.)

Millistest Piibli põhimõtetest on abi?

Tasuge „jätkuvalt oma vanematele ja vanavanematele” (1. Timoteosele 5:4). Nii palju kui võimalik, püüa pereliikmetega regulaarselt kokku saada. Isegi kui su sugulased elavad kaugel, on siiski mitmeid võimalusi nendega sageli suhelda. Sa võiksid neile kirjutada, helistada, saata meili või suhelda onlainis. Korrapärane suhtlemine aitab hoida ära vääritimõistmisi.

„Teie endi hell kiindumus on kitsavõitu. . . . Avarduge” (2. Korintlastele 6:12, 13). Sugulased, keda nähakse vaid kord aastas, võivad kergesti võõraks jääda, seda eriti lastele. Mõned lapsed tunnevad, et neil on oma vanavanemate või mõne kaugema sugulasega vähe ühist. Seepärast ergutage lapsi oma südant avardama, veetes aega koos eakate sugulastega. * Lapsed, kes seltsivad korrapäraselt eakatega, on üldiselt endast vanemate inimeste vastu empaatilisemad ja hindavamad.

„Sõna õigel ajal — küll see on hea!” (Õpetussõnad 15:23). Mida teha, et arusaamatused või pinged sugulastega ei puhkeks tülideks? Üks viis seda vältida on valida oma õigustatud muredest rääkimiseks „õige aeg”. Kui suhtled sugulastega regulaarselt, on sul arusaamatuste korral kergem neid omavahel lahendada ja nii saate tunda rõõmu „heast ja armsast” koosolemisest siis, kui pere kokku tuleb.

^ lõik 9 Vaata 2001. aasta 22. aprilli ja 22. mai „Ärgake!” numbritest artikleid „Miks ma peaksin oma vanavanemaid tundma õppima?” ja „Kuidas saada vanavanematega lähedasemaks?”, väljaandjad Jehoova tunnistajad.