Kogu maailmas on umbes kaks miljardit inimest, kes tähistavad igal aastal 25. detsembril jõule, ja lisaks on vähemalt 200 miljonit inimest, kes tähistavad Jeesus Kristuse sünnipäeva 7. jaanuaril. Siiski on ka miljoneid inimesi, kes jõule üldse ei pea. Miks nad neid ei tähista?

Põhjuseks võib olla see, et need inimesed ei ole ristiusku, vaid kuuluvad hoopis mõnda teise religiooni. Nad võivad olla näiteks juudiusulised, hindud või šintoistid. Teised aga, nagu ateistid, agnostikud, vabamõtlejad või sekulaarsed humanistid, peavad jõululugu müüdiks.

Üllataval kombel on veel hulk inimesi, kes küll usuvad Jeesusesse, kuid ei pea õigeks jõuluaja kombeid. Miks? Nad teevad seda vähemalt neljal põhjusel.

Esiteks, nad ei usu, et Jeesus sündis detsembri- või jaanuarikuus. Piibel ei maini Jeesuse täpset sünnikuupäeva. Jutustus räägib lihtsalt nii: „Seal kandis olid ka karjased, kes elasid lageda taeva all ja hoidsid öösel vahikordade kaupa oma karjasid. Ja äkki seisis nende kõrval Jehoova ingel ning . . . ütles neile: „. . . teile sündis täna Taaveti linnas Päästja, kes on Isand Kristus”” (Luuka 2:8—11).

Faktid osutavad sellele, et Jeesus sündis oktoobri alguse paiku, mil karjused oma karjadega öösiti veel väljas viibisid. Detsembris ja jaanuaris aga on Petlemma ümbruskonnas kõige külmem ilm. Nendel kuudel hoiavad karjased oma karju varjualustes, et neid öökülma eest kaitsta.

Teine põhjus: ainus sündmus, mida Jeesus oma jüngritel tähistada käskis, oli tema surmapäev, mitte sünnipäev. Jüngrid pidid seda mälestama ühise lihtsa söömaajaga (Luuka 22:19, 20). On huvitav, et ei Markuse ega Johannese evangeeliumides räägita Jeesuse sünnist.

Ainus sündmus, mida Jeesus oma jüngritel tähistada käskis, oli tema surmapäev, mitte sünnipäev

Kolmas põhjus: pole olemas mingeid ajaloolisi tõendeid selle kohta, et algkristlased oleksid Jeesuse sünnipäeva tähistanud. Teada on, et nad mälestasid tema surma (1. Korintlastele 11:23—26). Ristiusu kirik hakkas jõule 25. detsembril ametlikult tähistama alles siis, kui Jeesuse sünnist oli möödunud rohkem kui 300 aastat. Väärib märkimist, et 17. sajandi keskel keelustati jõulude pidamine Inglismaal parlamendi määrusega. Ameerika Ühendriikides Massachusettsis tegi kohus sedasama. Miks? Raamatus „The Battle for Christmas” öeldakse: „Pole mingit piibellikku või ajaloolist alust arvata, et Jeesus sündis 25. detsembril”, ning samas raamatus lisatakse, et puritaanide jaoks „polnud jõulud midagi muud kui kristluse maskiga varjatud paganlikud pidustused”.

Sellega jõuame neljanda põhjuse juurde, milleks on pidustuste endi ebameeldiv algupära. Jõulude juured ulatuvad paganlikku Roomasse, kus peeti pidustusi põllunduse jumala Saturnuse ja päikesejumala Mithra (Sol Invictus ehk „võitmatu päike”) ülistuseks. Piret Õunapuu raamatus „Pühad ja kombed” öeldakse: „Jõulu määramist 25. detsembrile on palju mõjutanud paganad. . . . võttes arvesse, et õiget Jeesuse sünnipäeva teada polnud, ei näinud kristlik kirik takistusi päikese ja Jeesuse sünnipäeva ühtesulatamiseks.”

Seega, kõike eelnevat arvestades on mõistetav, miks tõelised kristlased jõule ei pea.