MIDA ootab Jehoova neilt, kes soovivad teda teenida? Kas ta nõuab täiuslikkust? Sel juhul oleks ebatäiuslikel inimestel võimatu Jumalale meele järele olla. Või kas ta ootab meilt ainult seda, mis on meile jõukohane? On väga tähtis saada neile küsimustele vastused, sest ainult nii on meil võimalik teenida Jumalat rõõmuga. Vaadakem, kuidas prohvet Miika kirjeldas seda, mida Jumal meilt ootab. (Loe Miika 6:8.)

„Tema on andnud sulle teada, inimene, mis hea on!” Me ei pea mõistatama, mida Jumal meilt ootab. Ta on selle meile Piibli kaudu selgelt teada andnud. See, mida Jumal meilt ootab, on meile hea. Kuidas see saakski teisiti olla! „Jumal on armastus”, seega peab ta silmas meie parimaid huve (1. Johannese 4:8; 5:3). Kui me järgime Jehoova nõudeid, siis valmistame talle rõõmu ja teeme iseendale head (5. Moosese 10:12, 13).

„Mida nõuab Jehoova . . . ?” Kas Jumalal on üldse õigus meilt midagi nõuda? On küll. Kuna ta on elu allikas ja alalhoidja, väärib ta seda, et me talle kuuletuksime (Laul 36:10). Kuid mida ta meilt siis ootab? Miika võtab Jumala nõuded kokku kolme fraasiga. Kaks esimest puudutavad meie suhteid kaasinimestega, kolmas aga meie suhet Jumalaga.

„Et sa teeksid, mis on õige.” Vastega „mis on õige” edasi antud heebrea sõna viitab ühe teatmeteose järgi „õigetele ja õiglastele suhetele ühiskonnas”. Jumal soovib, et me kohtleksime teisi nii, nagu on tema normide järgi õige ja õiglane. Me teeme, mis on õige, kui oleme teiste vastu erapooletud, õiglased ja ausad (3. Moosese 19:15; Jesaja 1:17; Heebrealastele 13:18). Kui kohtleme inimesi õiglaselt, võib see ajendada neid meile samaga vastama (Matteuse 7:12).

„Armastaksid osadust [„lahkust”, UM].” Jumal soovib, et me mitte lihtsalt ei oleks lahked, vaid armastaksime lahkust. Heebrea sõna, mille vasteks on siin „lahkus” (he′sed), võib tõlkida ka vastega „truu armastus”. Üks piibliõpetlane ütleb: „Ei armastus, halastus ega lahkus ole selle sõna adekvaatsed vasted; see pole mitte üks nendest voorustest, vaid nende kolme summa.” Kui me armastame lahkust, siis osutame seda meeleldi. Me tunneme rõõmu, kui saame abivajajaid aidata. Ja nõnda kogeme ka õnne, mis tuleneb andmisest (Apostlite teod 20:35).

„Käiksid hoolsasti [„alandlikult”, P 1997] koos oma Jumalaga.” Sõna „käima” tähendab Piiblis „mingit eluviisi järgima”. Me käime Jumalaga, kui elame nii, nagu ta Piiblis on näidanud. Seejuures tuleb meil olla alandlik. Miks? Meil on vaja alandlikkust, et mõista, kui väikesed ja ebatäiuslikud me Jumalaga võrreldes oleme, ning et tunnustada oma piire. Seega, käia alandlikult koos Jumalaga tähendab seda, et suhtume realistlikult sellesse, mida ta meilt ootab ja mida me suudame endast anda.

On südantsoojendav teada, et Jehoova ei oota meilt kunagi midagi üle jõu käivat. Tal on hea meel, kui teeme teda teenides oma parima (Koloslastele 3:23). Ta mõistab meie piire (Laul 103:14). Kui me ka ise mõistame ja tunnustame alandlikult enda piire, siis toob koos Jumalaga käimine meile rõõmu. Miks mitte välja uurida, kuidas sinagi saaksid hakata käima koos Jumalaga? See on elutee, millel koged rikkalikke õnnistusi (Õpetussõnad 10:22).

Soovituslik piiblilugemine novembriks:

Joel 1-3 Miika 1-7