Juhendid. Tee ülesannet rahulikus keskkonnas. Kui loed seda piibliosa, kujutle, et näed neid sündmusi oma silmaga. Püüa ette kujutada tegevuspaiku ning tegelaste hääletooni ja tundeid. Pane see lugu elama.

Peategelased: Taavet, Absalom ja Joab.

Kokkuvõte: Absalom püüab haarata oma isa trooni.

ANALÜÜSI OLUKORDA. (LOE 2. SAAMUELI 14:25—33; 15:1—17; 18:9—17, 30—32; 19:1.)

Kirjelda, millisena sa Absalomi ette kujutad. (Loe uuesti 2. Saamueli 14:25, 26.)

Milline võis sinu arvates olla Absalomi hoiak ja hääletoon, kui ta meelitas enda poole neid inimesi, kes kuninga juurde kohtuasju lahendama tulid? (Loe uuesti 2. Saamueli 15:2—6.)

Millise järelduse teed sa Absalomi iseloomu kohta, kui loed piibliteksti 2. Saamueli 14:28—30?

UURI LÄHEMALT.

Millist eeltööd tegi Absalom trooni haaramiseks? (Vihje: loe 2. Saamueli 13:28, 29. Amnon oli Taaveti vanim poeg ja seega troonipärija.)

Mida räägib viis, kuidas Absalom maeti, selle kohta, kuidas inimesed sellesse au- ja võimuahnesse mehesse tegelikult suhtusid? (Loe uuesti 2. Saamueli 18:17.)

Mis võis sinu arvates Absalomi nii auahneks muuta? (Loe võrdluseks, mida öeldakse piiblitekstis 3. Johannese 9, 10 Diotrefese kohta.)

 Kuidas Absalomi tegevus Taavetile mõjus? (Vihje: loe läbi Laulude raamatu 3. peatükk, mille Taavet kirjutas Absalomi mässu ajal.)

KUIDAS ILMNEB SELLEST LOOST, ET . . .

auahnusel on kurvad tagajärjed?

inimese teod võivad teistele, sealhulgas tema vanematele, valu põhjustada?

KASUTA ÕPITUT OMA ELUS.

Kuidas võid sina auahnuse lõksu sattuda?

Mida sa saad teha, et mitte uhkeks minna?

MIS SIND SELLE LOO JUURES KÕIGE ENAM MÕTLEMA PANI JA MIKS?

Idee. Mõtle sellele loole teistsugune lõpp. Mis oleks saanud siis, kui Absalom oleks olnud tagasihoidlik, mitte aga auahne? (Õpetussõnad 18:12.)