„Inimene valitseb inimese üle, et temale kurja teha!” (KOGUJA 8:9)

NEED sõnad iseloomustavad tabavalt inimajalugu. Inimvalitsus on toonud kaasa kirjeldamatuid hädasid ja kannatusi. Läbi aegade on ahnus ja korruptsioon ajanud nurja heatahtlike inimeste püüded rajada õiglasemat ühiskonda. Miks korruptsioon nii visalt püsib? Selle taga on kolm võimsat mõjutegurit.

1. Patt

Piibel ütleb selgelt, et inimesed „on kõik patu all” (Roomlastele 3:9). Patt „elab” meis ja on seega justkui ravimatu geneetiline haigus. Tuhandeid aastaid on patt „valitsenud kuningana” inimkonna üle. Selle „seadus” avaldab meile mõju iga päev. Patuste kalduvuste tõttu seavad paljud inimesed omaenda huvid elus esikohale ning ajavad taga rikkust ja võimu teiste õigusi jalge alla tallates (Roomlastele 5:21; 7:17, 20, 23, 25).

 2. Kõlbeliselt laostunud maailm

Me elame ahnes ja isekas maailmas. Paljud lasevad sellisel keskkonnal end vormida. Isekatest ambitsioonidest kannustatuna hakkavad nad võimu taga ajama. Neis tärkab ka raha- ja omandiiha, mis õhutab neid soetama rohkem rikkust ja vara, kui nad tegelikult vajavad. Paraku on niisugused inimesed oma eesmärkide saavutamiseks valmis toimima ebaausalt. Selle asemel et maailma mõjule vastu seista, lähevad nad massiga kaasa (2. Moosese 23:2).

3. Saatan

Saatan, kes on Jumalale vastu hakanud ingel, „eksitab kogu asustatud maad” (Ilmutus 12:9). Talle meeldib inimestega manipuleerida. Ta kasutab kavalalt ära inimeste loomulikku soovi materiaalse heaolu ja majandusliku kindlustunde järele ning püüab neid panna valelikult tegutsema.

Kas see tähendab, et inimesed on vaid hüpiknukud Saatana käes — et nad on sunnitud kuuletuma, kui Saatan niidist tõmbab? Vastuse annab järgmine artikkel.