See artikkel käsitleb küsimusi, millele oled ehk sinagi mõelnud, ning näitab, kust sa võid Piiblist neile vastused leida. Jehoova tunnistajad arutavad meeleldi sinuga neid küsimusi.

1. Miks on inimelu nii lühike?

Mõned kilpkonnad võivad elada 150 aastat ja osa puid isegi 3000 aastat. Inimese eluiga on aga tunduvalt lühem. Samas võib meie elu olla palju mõttekam kui kilpkonnal või puul. Jumal Jehoova on loonud inimesed võimega nautida muusikat, sporditegemist, söömaaegu, õppimist, reisimist, teiste inimestega suhtlemist. Ta on pannud meie südamesse ka soovi elada igavesti. (Loe Koguja 3:11.)

2. Kas inimestel on tõesti võimalik elada igavesti?

Jehoova elab igavesti. Tema ei sure. Ta on eluallikas, seega saab ta anda igavese elu ka teistele (Laul 36:10; Laul 90:2). Ta on koguni tõotanud anda igavese elu neile, kes talle kuuletuvad. Jumal suudab vananemisprotsessi ümber pöörata. (Loe Iiob 33:24, 25; Jesaja 25:8; 33:24.)

Jeesus Kristus tervendas inimesi igasugustest haigustest ja äratas isegi surnuid ellu. Nende vägevate tegudega tõendas ta, et Jumala tõotus on usaldusväärne — et inimesed saavad kord täiesti tervetena igavesti elada. (Loe Luuka 7:11—15, 18, 19, 22.)

 3. Millal saavad inimesed igavese elu?

Jumal soovib, et inimesed elaksid igavesti. Kuid ta ei paku meile igavest elu mitte rõhumist ja vägivalda täis maailmas, vaid paradiisis. Ta tahab, et inimesed tunneksid end turvaliselt (Laul 37:9, 29; Jesaja 65:21, 22). Ajal, mil maa muudetakse taas paradiisiks, äratatakse ellu miljonid surnud. Ülesäratatud inimesed, kes otsustavad Jumalat teenida ja talle kuuletuda, saavad igavese elu. (Loe Luuka 23:42, 43; Johannese 5:28, 29.)

4. Mida me peame tegema, et igavest elu saada?

Jumala tundmaõppimine on vaeva väärt

Igavese elu saab anda ainult Jumal. Seetõttu teeme targasti, kui püüame Jumalat tundma õppida ja temaga lähedaseks saada. Piibel võrdleb Jumala kohta teadmiste omandamist söömisega (Matteuse 4:4). Söömine pakub naudingut, kuid toidu hankimine ja valmistamine eeldab ka mõningast vaevanägemist. Samamoodi nõuab Jumala kohta teadmiste omandamine meilt energiakulu. Ent kas on olemas midagi väärtuslikumat kui head suhted Jumalaga ja igavene elu? (Loe Luuka 13:23, 24; Johannese 6:27; 17:3.)